Home » Articles » Philippine Government

Sinu-sino ang bumuo ng unang Surian ng Wikang Pambansa (SWP)?

Ang mga bumuo ng unang SWP o Surian ng Wikang Pambansa (Filipino) pati ang wikang kinatawan:

Mga Unang Bumuo ng Surian ng Wikang Pambansa (SWP)

Patnugot: Jaime C. de Veyra (Samar-Leyte)

Kalihim: Cecilio Lopez (Tagalog)

Mga Kagawad:

  • Santiago Fonacier (Ilokano)
  • Filemon Sotto (Cebuano)
  • Casimiro Perfecto (Bicol)
  • Felix Salas Rodriguez (Hiligaynon)
  • Hadji Butu (Tausug)

Hinirang ni Pangulong Manuel Quezon si Jaime C. de Veyra bilang Patnugot ng Surian ng Wikang Pambansa noong Enero 12, 1937.

Ang Batas Komonwelt Bilang 184, serye 1936 ang naging dahilan sa paglikha ng Surian ng Wikang Pambansa. Nagtatakda ito ng kapangyarihan at tungkulin sa mga bumubuo ng SWP.

Sa kasamaang-palad, may dalawang kagawad ng SWP ang hindi nakapagpatuloy ng kanilang tungkulin. Namatay si Hadji Butu at nagdimite sa Filemon Sotto dahil sa kanyang kapansanan.

"Sinu-sino ang bumuo ng unang Surian ng Wikang Pambansa (SWP)?" was written by under the Philippine Government category. It has been read times and generated 0 comments. The article was created on .
Rating: 0.0/0
Warning! When posting comments, strictly observe correct spelling. Avoid incomplete words such as TY (as Thank You), Pls as Please, gud as good, dpt as dapat, etc. You can comment in English or Tagalog. If you will not follow this simple instruction, your comment(s) will not be accepted or published.
Name *:
Email:
Code *:
Total comments: 0