Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

(11-20) Marami akong kilalang magulang ng marami ang ank. Lagi nilang reklamo ang hirap ng buhay. -

(11-20) Marami akong kilalang magulang ng marami ang ank. Lagi nilang reklamo ang hirap ng buhay. -

"nababantayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Magandang
magkaroon ng maliit na pamilya.

(11-15) - Pangunahing kaisipan:_____________________________

(16-20) - Pangunahing Detalye:_____________________________​"

Asked by: Guest | Views: 72
Total answers/comments: 3
bert [Entry]

"Answer:

(11-20) Marami akong kilalang magulang ng marami ang ank. Lagi nilang reklamo ang hirap ng buhay. Madalas ay isang malaking problema sa kanila ang paghahanap ng pagkain araw-araw. Dagdag pa dito ang malaking gastusin nito, hindi nila sa paaralan, kung kaya't kailangan nilang isubsob ang sarili sa trabaho. Bunga nito, hindi nila

nababantayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Magandang

magkaroon ng maliit na pamilya.

(11-15) - Pangunahing kaisipan:_____________________________

(16-20) - Pangunahing Detalye:_____________________________"
bert [Entry]

"Answer:

(11-20) Marami akong kilalang magulang ng marami ang ank. Lagi nilang reklamo ang hirap ng buhay. Madalas ay isang malaking problema sa kanila ang paghahanap ng pagkain araw-araw. Dagdag pa dito ang malaking gastusin nito, hindi nila sa paaralan, kung kaya't kailangan nilang isubsob ang sarili sa trabaho. Bunga nito, hindi nila

nababantayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Magandang

magkaroon ng maliit na pamilya.

(11-15) - Pangunahing kaisipan:_____________________________

(16-20) - Pangunahing Detalye:_____________________________"
bert [Entry]

"Answer:

(11-20) Marami akong kilalang magulang ng marami ang ank. Lagi nilang reklamo ang hirap ng buhay. Madalas ay isang malaking problema sa kanila ang paghahanap ng pagkain araw-araw. Dagdag pa dito ang malaking gastusin nito, hindi nila sa paaralan, kung kaya't kailangan nilang isubsob ang sarili sa trabaho. Bunga nito, hindi nila

nababantayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Magandang

magkaroon ng maliit na pamilya.

(11-15) - Pangunahing kaisipan:_____________________________

(16-20) - Pangunahing Detalye:_____________________________"