Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

| Gawain 4 Paglalapat Panuto: Tukuyin kung anong uri ng pang-ugnay ang mga

| Gawain 4 Paglalapat Panuto: Tukuyin kung anong uri ng pang-ugnay ang mga

"Paglalapat Panuto: Tukuyin kung anong uri ng pang-ugnay ang mga salitang nakasalungguhit na ginamit sa talata.

Ang Talinghaga Tungkol sa Dalawang Anak

Ano ang palagay ninyo
(1) ukol sa kuwentong ito? May (2) isang tao na may

(3) dalawang anak na lalaki. Lumipat siya

(4) sa nakatatanda at sinabi, ""Anak, lumabas ka at magtrabago sa ubasan ngayon."" ""Ayoko po,"" tugon niya.

(5) Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa

(6) anak na bunso at

(7) gayundin ang kanyang sinabi. ""Opo,"" tugon nito.

(8) Datapwat hindi naman siya naparoon.

(9) Para sa iyo sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban

(10) ng kanyang ama?

1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________
6.________________
7.________________
8.________________
9.________________
10._______________

​"

Asked by: Guest | Views: 137
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

1

2

3

4

5

6

8

1)

9

Explanation:

hay nko dika nagbabasa ng tungkol sa kwento no Pano mo malalaman yaan"