Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

_______1.kalipunan ng mga sulating naisulat para sa pangangailangan ng kursong Akademikong -

_______1.kalipunan ng mga sulating naisulat para sa pangangailangan ng kursong Akademikong -

"Pagsulat.
a. Portfolio b. obhitibo c. pormal d. may kalinawan
_______2.Hindi ginagamitan ng impormal na pananalita?
a. May kalinawan b. portfolio c. pormal d. may pananagutan
_______3. Ang pagkopya din na ito ay walang paalam mula sa orihinal na gumawa ng akda.
a. obhitibo b. pormal c. portfolio d. Plajerismo
_______4. layunin ng akademikong pagsulat ay pataasin ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa
pagbasa at pagsulat sa iba’t ibang disiplina o larang.
a. Portfolio b. obhitibo c. pormal d. may kalinawan
________5. ang pagsulat ng mga impormasyon at ang pagpapahayag sa pagsulat ay direktibo at
sistematiko.
a. May pananagutan b. portfolio c. pormal d. may kalinawan"

Asked by: Guest | Views: 111
Total answers/comments: 0