Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

1. Nailahad ba nang maayos ang mga datos/impormasyon sa brochure? Ipaliwanag.2. Ang mga larawang -

1. Nailahad ba nang maayos ang mga datos/impormasyon sa brochure? Ipaliwanag.2. Ang mga larawang -

"2. Ang mga larawang ginamit sa brochure ay nakahihikayat ba sa mga turista na pumunta? Patunayan.

3. Ano-ano ang mapupuna mo sa brochure? Ipaliwanag.

4. Ano pa ang maaring mong imungkahi upang mapaunlad pa ang brochure?
​"

Asked by: Guest | Views: 107
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

oo nailahad ito dahil sa ginamit na brochure"