Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

1.sakali A.naghuhudyat ng pagkakasunud - sunod ng mga pangyayari B.nagpapahayag ng kondisyon at bunga -

1.sakali A.naghuhudyat ng pagkakasunud - sunod ng mga pangyayari B.nagpapahayag ng kondisyon at bunga -

"A.naghuhudyat ng pagkakasunud - sunod ng mga pangyayari

B.nagpapahayag ng kondisyon at bunga

C.nagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol

2.sumunod

A.naghuhudyat ng pagkakasunud - sunod ng mga pangyayari

B.nagpapahayag ng kondisyon at bunga

C.nagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol

3.at saka

A. naghuhudyat ng pagkakasunud - sunod ng mga pangyayari

B.nagpapahayag ng kondisyon at bunga

C.nagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol

PASAGOT PO NG MAAYOS PLS​"

Asked by: Guest | Views: 55
Total answers/comments: 2
Guest [Entry]

"Answer:

1 A 2 C 3 B

Explanation:

paki brainlest po"
Guest [Entry]

"Answer:

1.A

2.C

3.B

sana makatulong

pa heart po plz"