Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

_____1. Si Amira ay isang batang madaling makapag-isip ng solusyon sa mga problemang kinakaharap nya. -

_____1. Si Amira ay isang batang madaling makapag-isip ng solusyon sa mga problemang kinakaharap nya. -

"Kalusugan ang kanyang taglay?
A. Kalusugang Sosyal C. Kalusugang Emosyonal
B. Kalusugang Pisikal D. Kalusugang Mental
_____2. Si Noel ay isang batang mahiyain. Nang siya ay mag-aral natuto siyang makisalamuha. Nagkaroon siya ng
mga grupo o kaibigan.
A. Kalusugang Mental C. Kalusugang Pisikal
B. Kalusugang Sosyal D. Kalusugang Emosyonal
_____3. Anong kalusugan ang tumutukoy sa kabuuang sikolohikal na pagkatao na kung saan makikita ang kaledad
ng relasyon at abilidad na kontrolin o pangasiwaan ang nararamdaman? Ito ay kalusugang______________.
A. Emosyonal B. Pisikal C. Mental D. Sosyal
_____4. Lumulusog at nagkakahugis ang dibdib.Nagkakaroon ng buwanang daloy o menstruation.
A. Kalusugang Mental C. Kalusugang Sosyal
B. Kalusugang Emosyonal D. Kalusugang Pisikal
_____5. Anong kalusugan ang may kakayahang harapin at malampasan ang mga pasnin at hamon ng pang - arawaraw na buhay.
A. Sosyal B. Emosyonal C. Mental D. Pisikal
paki sagot poh hehe :)"

Asked by: Guest | Views: 129
Total answers/comments: 1
bert [Entry]

"Answer:

1D2A3B4D5C

Explanation:

ay hope is help can i bren"