Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

3. Sa iyong sariling paraan paano mo pinapo unlad ang iyong mga​ -

3. Sa iyong sariling paraan paano mo pinapo unlad ang iyong mga​ -

Asked by: Guest | Views: 111
Total answers/comments: 2
Guest [Entry]

"Answer:

mga ano pi?I complete mo poh para masagutan nang maayos hehe"
Guest [Entry]

"Answer:

Mapapaunlad ko ang aking sarili kung magiging bukas ako sa pagbabago. Kailangang baguhin ko ang aking kahinaan. Higit na paunlarin ang aking kalakasan.Ang pagsusuri sa sarili ay parang pagtingin sa salamin. Maging mapagpakumbaba at positibo sa mga pagbabago ng ugali o pananaw para mapaunlad ang sarili.

Mga Gawain Nagpapaunlad ng Sarili

Ito ang mga gawain na nagpapaunlad ng sarili:

Pagbabasa ng mga makabuluhang babasahin.

Pakikipagkaibigan sa iba’t-ibang edad na may mabuting impluwensya.

Pamimili ng libangan nanagpapaunlad ng sarili.

Pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos.

Pagpapatawad sa mga nagkamali sa atin.

Benepisyo ng Pagpapaunlad ng Sarili

Ito ang mga benepisyo ng pagpapaunlad ng sarili:

Nagkakaroon ng direksyon ang buhay.

Nagiging masaya ang buhay."