Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

__________ Ang nagsisilbing "legal officer" o hukom na may Malawak na kapangyarihan sa pamahalaan.sa -

__________ Ang nagsisilbing "legal officer" o hukom na may Malawak na kapangyarihan sa pamahalaan.sa -

__________ Ang nagsisilbing "legal officer" o hukom na may Malawak na kapangyarihan sa pamahalaan.sa rome​

Asked by: Guest | Views: 106
Total answers/comments: 0