Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Ano ang ginagawa mo para hanapin ang katotohanan?

Ano ang ginagawa mo para hanapin ang katotohanan?

Asked by: Guest | Views: 83
Total answers/comments: 2
Guest [Entry]

"Answer:

Nagkakaroon ako ng malawakang pag-iisip sa bagay na nais kong malaman ang buong katotohanan.Binubuksan ko ang aking isipan sa mga sitwasyong maaring makakaapekto tungkol dito."
Guest [Entry]

"Answer:

Mag-imbestiga

Explanation:

Dapat mong pag aralan o alamin ang isang bagay na gusto mong malaman."