Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Ano ang ibig sabihin ng sanaysay na ito "Malayo na ang panahong iti ng pagdaong ni dewey sa ating -

Ano ang ibig sabihin ng sanaysay na ito "Malayo na ang panahong iti ng pagdaong ni dewey sa ating -

Copy/nonsense=report​

Asked by: Guest | Views: 208
Total answers/comments: 1
bert [Entry]

"Explanation:

yan po pa like and brainlest"