Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Ano ang iyong natutunan sa music tunkol sa nota?NON-SENSE = report BEST ANSWER = HEART + 5 STAR + -

Ano ang iyong natutunan sa music tunkol sa nota?NON-SENSE = report BEST ANSWER = HEART + 5 STAR + -

NON-SENSE = report BEST ANSWER = HEART + 5 STAR + BRAINLIEST ​

Asked by: Guest | Views: 111
Total answers/comments: 1
bert [Entry]

"Answer:

Ang bawat linya at espasyo ng staff ay tumutugma sa isang musical pitch, na tinutukoy ng clef. Ang mga tala ng musika ay pinangalanan pagkatapos ng unang pitong titik ng alpabeto: A, B, C, D, E, F, G. ... Ang mga pangalan ng note sa mga puwang ng treble clef ay binabaybay ang F-A-C-E. Ang mga pangalan ng note sa mga linya ng treble clef ay E-G-B-D-F"