Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

at least kami may explanation.. eh yung mga lalake halos lahat nang iiwan nanga sa ere, manloloko -

at least kami may explanation.. eh yung mga lalake halos lahat nang iiwan nanga sa ere, manloloko -

at least kami may explanation.. eh yung mga lalake halos lahat nang iiwan nanga sa ere, manloloko pa... pero di kasali BB ko dyan bait kase yun awh haha ​

Asked by: Guest | Views: 93
Total answers/comments: 1
bert [Entry]

"Answer:

tamà sanà àll mày bébe,àko mày tàtlong bebé màtaba mapàyat mgà bebé Màis kàyo diyàn"