Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Bakit walang pangalan ng bagyo na nagsisimula sa letter X?

Napapansin ko sa mga listahan ng mga pangalan ng mga bagyo sa Pilipinas ay walang nagsisimula sa letrang "X". Bakit walang pangalan ng bagyo na nagsisimula sa letter X?

Answer

Nalilimitihan po kasi ang mga "weather experts" sa pagpapangalan ng mga bagyo na nagsisimula sa letter X. Bihirang-bihira po kasi ang mga pangalan na nagsisimula sa letter X.

Mahalaga rin po kasi sa mga meteorologists na madaling matandaan ng publiko ang pangalan ng bagyo. - JK.
Asked by: Guest | Views: 2272
Total answers/comments: 0