Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Balikan Napag-aralan ninyo sa nakaraang leksyon ang mga pangyayari, kaugalian at kultura na may

Balikan Napag-aralan ninyo sa nakaraang leksyon ang mga pangyayari, kaugalian at kultura na may

Balikan Napag-aralan ninyo sa nakaraang leksyon ang mga pangyayari, kaugalian at kultura na may impluwensya ng mga dayuhan na dumating sa bansa sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan. Bilang balik-aral hanapin sa hanay B ang mga impluwensiya ng mga dayuhan na tinutukoy sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. Hanay B AN Hanay A 1. Hindu 2. Indians A. Mandarayuhan na nagdala ng Islam sa Pilipinas B. Mandarayuhan na nagturo sa sistemang barangay at pagsamba kay Bathala at sa mga diyos at diyosa C. Dayuhang nagturo sa mga Pilipino sa paggamit ng payong, porselana, pilak at paggawa ng pulbura m 3. Tsino 4. Arabe 5. Espanyol D. Nakaimpluwensiya ng relihiyong Kristiyanismo sa Pilipinas. E. Pangunahing impluwensya ang wikang diwata, maharlika, pari, lakmbini, mukha, saksi, at hari​

Asked by: Guest | Views: 70
Total answers/comments: 0