Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Bilang isang konsyumer, magtala ng dalawang sitwasyon o kaganapan na magpapatunay na ikaw mismo ay -

Bilang isang konsyumer, magtala ng dalawang sitwasyon o kaganapan na magpapatunay na ikaw mismo ay -

Bilang isang konsyumer, magtala ng dalawang sitwasyon o kaganapan na magpapatunay na ikaw mismo ay nakikinabang sa pagpapatupad ng price control ng pamahalaan.​

Asked by: Guest | Views: 90
Total answers/comments: 0