Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Gawain 1: Pagsuri sa sitwasyon Paauto: Pag-aralan ang sitwasyon at ipagpalagay mo na isa ka sa mga

Gawain 1: Pagsuri sa sitwasyon Paauto: Pag-aralan ang sitwasyon at ipagpalagay mo na isa ka sa mga

Paauto: Pag-aralan ang sitwasyon at ipagpalagay mo na isa ka sa mga tauhan. Sagutan ang mga tanong sa inyong sagutang papel. Magkakasama kayo ng iyong mga kaibigan na kumakain sa inyong school canteen. Masaya kayong nagkukuwentuhan sa mga hilig ninyong gawin nang biglang napunta ang usapan tungkol kay Hazel, isa rin sa inyong kamag-aral Wala siya sa grupo ninyo nang oras na iyon. Ayon sa isa ninyong kasama nakikipagrelasyon ito sa isang lalaking may asawa at may dalawang anak. Kapitbahay ninyo si Hazel. Mga Tanong: 1. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? 2. Ano ang magiging epekto ng gagawin mo sa mga kaibigan mong nagkukuwentuhan tungkol kay Hazel? 3. Anong hakbang ang gagawin mo upang malaman ang totoo? 4. Bakit kailangang gamitin ang isip at kilos-loob sa paggawa ng mga angkop na kilos upang maipakita ang katotohanan? Ipaliwanag.​

Asked by: Guest | Views: 164
Total answers/comments: 0