Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Gawain 1. "Who U?"Panuto: Pumili ng isa sa mga larawan na kumakatawan sa iyong sarili bilang isang -

Gawain 1. "Who U?"Panuto: Pumili ng isa sa mga larawan na kumakatawan sa iyong sarili bilang isang -

Panuto: Pumili ng isa sa mga larawan na kumakatawan sa iyong sarili bilang isang mamimili. Pangatwiranan ang napili mong larawan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.​

Asked by: Guest | Views: 163
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

ung pic. 4

dahil tinatanaw ko kung Tama ba ung timbang na aking binili para Hindi ako maluko o para hind masayang Ang aking pera.

Explanation:

Sana makatulong sa module nyo

hehe.thanks sa points

Pa Brianliest Po thank s"