Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Gawain 3 Panuto: Bumuo o sumulat ng isang tulang Malayang Taludturan, lapatan ito ng talinhaga at -

Gawain 3 Panuto: Bumuo o sumulat ng isang tulang Malayang Taludturan, lapatan ito ng talinhaga at -

Gawain 3 Panuto: Bumuo o sumulat ng isang tulang Malayang Taludturan, lapatan ito ng talinhaga at haraya Gawing gabay ang mga krayterya sa ibaba. Ang gagawing tula ay tema tungkol sa kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. Paksa: "Alay sa mga Frontliners sa kinakaharap na COVID-19"​

Asked by: Guest | Views: 142
Total answers/comments: 1
bert [Entry]

Answer: