Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Pag-aralan ang mapa ng komunidad ng isang barangay. Sagutan ang mga -

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Pag-aralan ang mapa ng komunidad ng isang barangay. Sagutan ang mga -

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Pag-aralan ang mapa ng komunidad ng isang barangay. Sagutan ang mga tanong PAMILIHANG BAYAN 1. Ano-ano ang nakikita mong simbolo sa komunidad ng Barangay? 2. Ano kaya ang kahulugan ng bawat simbolong iyong nakikita sa mapa? 3. Bakit mahalagang malaman ng naninirahan sa komunidad ang kahulugan ng bawat simbolo? 4. Paano ito makatutulong sa bawat isa? ​

Asked by: Guest | Views: 107
Total answers/comments: 0