Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Hulyo 12, 1898 Kaganapan​ -

Hulyo 12, 1898 Kaganapan​ -

Asked by: Guest | Views: 108
Total answers/comments: 2
bert [Entry]

"Answer:

muling ibalik ang tames ng pagibig"
bert [Entry]

"Answer:

Hulyo 12 1898 kaganapan:

Philippine Independence Day"