Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Isulat ang B sa patlang kung ang pangumgusap ay may kaugnayan sa Panahon ng Bato at M naman kapag

Isulat ang B sa patlang kung ang pangumgusap ay may kaugnayan sa Panahon ng Bato at M naman kapag

"11.gumamit ng sibat sa pangangaso
12.paggamit ng gampit at gulok.
13.natutong gumawa ng banga at palayok ang mga sinaunang Filipino.
14.natutong magsaka at maghayupan ang mga Filipino.
15.gumawa ng mga banga at palayok na ginagamit bilang imbakan ng mga sobrang pagkain.
16.gawa sa tanso at bronse ang mga kasangkapan.
17.nabuhay ang Tabon Man.
18nagawa ang talim ng sibat,gulok,kutsilyo,at iba pang sandata.
19.nanirahanan ang mga tao sa mga yungib.
20.gumamit ang mga tao ng magaspang na kasangkapang Bato.​"

Asked by: Guest | Views: 211
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

11.m

12.b

13.b

14.m

15.b

16.m

17.b

18.m

19.b

20.b"