Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Isulat ang SA kung ikaw ay sumasang-ayon sa mga pahayag at DSA kung hindi sumasang-ayon. Pagkatapos ay -

Isulat ang SA kung ikaw ay sumasang-ayon sa mga pahayag at DSA kung hindi sumasang-ayon. Pagkatapos ay -

Isulat ang SA kung ikaw ay sumasang-ayon sa mga pahayag at DSA kung hindi sumasang-ayon. Pagkatapos ay pangatuwiranan ang iyong sagot. Ilahad ang iyong paliwanag o katuwiran sa sagutang papel. 1. Ang mga anak ng mayayamang negosyante ay nagpasiyang huwag nang mag-aral sa halip ay pagyamanin na lamang ang negosyo ng pamilya. 2. Ang salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan sa mundo. 3. Gumawa ng masamang gawain upang agad yumaman. 4. Mas mahalaga ang kumita ng pera kaysa ang makasama ang pamilya.​

Asked by: Guest | Views: 137
Total answers/comments: 0