Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Kung Sino Maka sagot nag tanong brainlist Kita​ -

Kung Sino Maka sagot nag tanong brainlist Kita​ -

Asked by: Guest | Views: 89
Total answers/comments: 2
bert [Entry]

"Answer:

mga hayop katulad ng lamok,paniki,daga at iba pa. Pwede ren pong tao kasi nalabas ang tao at marami itong nalanghap na virus galing sa labas

Explanation:"
bert [Entry]

"Answer:

mga taong umuubo ,at nakikisalamuha sa may sakit

Explanation:

hope it helps

good afternoon to you po"