Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

ng isang natatangi mong kaibigaat kung paano siya nagtatagumhay. Sumulat ng natatangingtang papel​ -

ng isang natatangi mong kaibigaat kung paano siya nagtatagumhay. Sumulat ng natatangingtang papel​ -

"at kung paano siya nagtatagum
hay. Sumulat ng natatanging
tang papel​"

Asked by: Guest | Views: 80
Total answers/comments: 0