Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Panahon ng mga Sinaunang Pamayanan Panahon ng mga Espanyol Panahon ng mga Sinaunang Pamayanan Panahon -

Panahon ng mga Sinaunang Pamayanan Panahon ng mga Espanyol Panahon ng mga Sinaunang Pamayanan Panahon -

Panahon ng mga Sinaunang Pamayanan Panahon ng mga Espanyol Panahon ng mga Sinaunang Pamayanan Panahon ng mga Espanyol Te Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? 2. Anu-anong mga pagbabago ang nasaksihan sa NCR kung pagbabatayan ang mga larawan buhat sa dalawang magkaibang panahon? 3. Anong malaking pagbabago ang iyong nakikita sa NCR sa kasalukuyan?​

Asked by: Guest | Views: 104
Total answers/comments: 0