Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Panuto: Basahin ng mabuti at punan ng wastong salita ang patlangpara mabuo ang pangungusap. Piliin ang -

Panuto: Basahin ng mabuti at punan ng wastong salita ang patlangpara mabuo ang pangungusap. Piliin ang -

"para mabuo ang pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng
kanon.
melodic interval
unang nota
prie
second
third
fourth
fifth
sicth
seventh
octave
1. Tinatawag na
ang pagkakaiba sa tinis o pitch mula sa naririnig
na awitin ayon sa posisyon ng bawat nota.
2. Kapag ang mga nota ay may pagitan na tatlo, ang interval na ito ay
tinatawag na
3. Tinatawag na kung lima ang pagitan ng mga nota.
4. Ang unang nota ay ""re® at ang ikalawang nota ay t. Ang pagitan ng
dalawang nota 25
5. Ang
ay tumutukoy sa mga nota na may dalawang interval o pagitan.
6. Tinatawag na ang pagitan ng dalawang nota kung ang mga ito ay
walang pagkakaiba sa posisyon at walang pagkakaiba sa agwat.
7. Ang mga nota na may walong pagitan ang mga nota ay tinatawag na
interval
8.Tumutukoy sa dalawang nota na may apat na pagitan ang
9. Kapag pito naman ang pagitan ng dalawang nota, ito ay tinatawag na
10. Sa pagbibilang ng pagitan ng dalawang nota, ang unang bilang ay ang
posisyon ng​"

Asked by: Guest | Views: 208
Total answers/comments: 0