Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

para toh sa isa kong acc..........tinutulungan ko sarile ko ganon ako kabait ._. ..........sana ol -

para toh sa isa kong acc..........tinutulungan ko sarile ko ganon ako kabait ._. ..........sana ol -

".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tinutulungan ko sarile ko ganon ako kabait ._.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sana ol tinulungan​"

Asked by: Guest | Views: 129
Total answers/comments: 2
bert [Entry]

"Answer:

bekus da grabiti op da ert"
bert [Entry]

"Answer:

bekus da grabiti op da ert"