Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Sagutin ang sumusunod na tanong.1. Tungkol saan ang teksto?2. Anong mga pamahiin, paniniwala o uri ng -

Sagutin ang sumusunod na tanong.1. Tungkol saan ang teksto?2. Anong mga pamahiin, paniniwala o uri ng -

"1. Tungkol saan ang teksto?
2. Anong mga pamahiin, paniniwala o uri ng pamumuhay ng mga taga-Visayas ang
masasalamin sa tekstong binasa? Gayahin sa sagutang papel ang kasunod na
pormat para sa mga sagot.
Paniniwala,
Pamahiin
3. Ano ang naging reaksiyon mo sa naging kilos, galaw o pananalita ng mga tauhan
sa teksto? Ipaliwanag.
4. Suriin ang mga salitang may salungguhit. Angkop ba sa mga situwasyong
isinalaysay sa kuwento ang gamit ng mga ito? Pangatuwiranan.
Sa bawat situwasyong nararanasan ng isang tao, ang daluyan ng kaniyang
pakipagkomunikasyon ay ang wika. Ang nasabing wika ay may antas na iniaangkop
sa situwasyon o pangyayari, mga taong gumagamit at layunin ng pag-uusap. Dahil ang
wika ay buhay, sumusunod ito sa mga pagbabago at kasama na rito ang antas ng
wika.
97​"

Asked by: Guest | Views: 114
Total answers/comments: 1
bert [Entry]

"Answer:

nasaan po ang kwento

sasusunod po ay lagyan nyo na ng story para masagutan na yan"