Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Sumulat ng sanaysay sa buong papel na may pamagat na “ Ang Mga Katangian ng Mabuting Anak.​

Sumulat ng sanaysay sa buong papel na may pamagat na “ Ang Mga Katangian ng Mabuting Anak.​

Asked by: Guest | Views: 91
Total answers/comments: 2
Guest [Entry]

"Answer:

ang isusulat ko is maiyot ako"
Guest [Entry]

"Answer:

Ang katangian ng isang mabuting anak ay masunurin,matulungin,mapagmahal,masipag.Masunurin sa lahat ng inuutos ng kanyang magulang hindi umaapila kong ano man ang utos ng kanyang magulang.Matulungin sa lahat ng gawain sa bahay hindi makasarili sa pag gawa ng mga gawaing pambahay hindi nagbibilang sa mga naitulong bagkus tumutulong ito saiba ng walang sinasabi.Mapagmahal sa mga magulang at mga kapatid.Masipag sa paggawa ng mga gawain sa bahay hindi umaapila sa kanyang naitulong"