Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

TAMA O MALI. Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang mga pahayag, at salitang MALI kung hindi wasto

TAMA O MALI. Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang mga pahayag, at salitang MALI kung hindi wasto

"1. Ang Produksiyon ay proseso ng pagbabago ng isang produkto.

2. Sa Pilipinas, edad 16 ang pinapahintulutan ng batas na magtrabaho.

3. Ang lakas-paggawa ay kinabibilangan ng mga manggagawa.

4. Ang kapital ay hindi lamang tumutukoy sa pera.

5. Ang White Cholar jobs ay binubuo ng mga propesyunal.

6. Ang Blue Cholar jobs ay binubuo ng mga nasa pabrika o pagawaan.

7. Lupa ang pinakamahalagang salik ng Produksiyon.

8. Ang sektor ng paggawa sa Pilipinas ay pinapamahalaan ng DOLE.

9. Kita ang pangunahing layunin ng mga entreprenyur.

10. Sa palengke nangyayari ang palitan ng mga produkto at mamimili.

11. Ang Prodyuser at Konsyumer ang pangunahing actor sa pamilihan.

12. Lahat ng negosyante ay naghahangad na kumita.

13. Sektor ng BPO ang nangungunang trabaho sa kasalukuyan ayon sa surbey.

14. Ayon sa Batas, ang manggagawa ay dapat may kapalit na sahod sa kabila ng ibinigay na serbisyo.

15. Si Sylvestre Bello ang kasalukuyang kalihim ng DOLE. ​"

Asked by: Guest | Views: 63
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

1.TAMA

2.MALI

3.TAMA

4.TAMA

5.TAMA

6.MALI

7.MALI

8.MALI

9.MALI

10.TAMA

11.TAMA

12.TAMA

13.MALI

14.TAMA

15.TAMA"