Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

tatlong kahulugan ng pamilya​

tatlong kahulugan ng pamilya​

Asked by: Guest | Views: 67
Total answers/comments: 2
Guest [Entry]

"Answer:

sorry don't know

Explanation:

but thank u"
Guest [Entry]

"isang pangkat ng lipunan na binubuo ng mga magulang at kanilang mga anak.
2: isang pangkat ng mga tao na nagmula sa parehong ninuno Ikaw ay katulad ng panig ng pamilya ng iyong ina.
3: isang pangkat ng mga taong nabubuhay nang magkasama: sambahayan.
4: isang pangkat ng mga bagay na nagbabahagi ng ilang mga katangian ng isang pamilya ng mga wika.

Ano ang pamilya sa simpleng salita?
Ang isang pamilya ay isang pangkat ng mga tao na, sa karamihan ng mga kaso, nakatira nang magkasama. Ibinahagi nila ang kanilang pera at pagkain at inaalagaan dapat ang isa't isa. Ang mga miyembro nito ay maaaring nauugnay sa genetiko (tulad ng kapatid na lalaki at babae) o ligal na nakagapos sa bawat isa, halimbawa ng kasal.

CARRY ON LEARNING"