Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Tayahin Isagawa ang mga sumusunod: Gumawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng -

Tayahin Isagawa ang mga sumusunod: Gumawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng -

1. Fish pond 2. Pagkain ng mga isda 3. Pag-aalaga (maintenance)​

Asked by: Guest | Views: 120
Total answers/comments: 1
bert [Entry]

answer: cause you are fish