Home » Questions » Science and Education [ Ask a new question ]

Ang lungsod estadong ito ang may pinakamalaking populasyon at siyang naging sentro ng demokrasya?

Ang lungsod estadong ito ang may pinakamalaking populasyon at siyang naging sentro ng demokrasya?

Asked by: Guest | Views: 219
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang mga tao ng Gresya ay nanirahan sa mga independiyenteng lungsod-estado. Ang mga lunsod ng estado ng Griyego ay may iba't ibang uri ng pamahalaan: monarkiya, oligarkiya, at direktang demokrasya. Sa paglipas ng panahon, ang lalaki na taga-Athens ay nakakuha ng kapangyarihang gumawa ng mga desisyon sa pulitika. Ang Athens ay madalas na tinatawag na lugar ng kapanganakan ng demokrasya. Ang Athens ay ang lungsod estadong may pinakamalaking populasyon at siyang naging sentro ng demokrasya.  

Iba pang mga aytem na nagtatalakay sa Gresya:

brainly.ph/question/155146

brainly.ph/question/573171

brainly.ph/question/936849"