Home » Questions » Science and Education [ Ask a new question ]

Ang mapanagutang produser

Ang mapanagutang produser

Asked by: Guest | Views: 316
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Bilang isang mapanagutang negosyante kailangan maging patas ang presyo at wag mandaya o manloko ng mamimili at kapag ito'y nangyari magkakaroon ng isang matatatag na pamilihan.