Home » Questions » Science and Education [ Ask a new question ]

Ang pagnanais kilos ng damdamin

Ang pagnanais kilos ng damdamin

Asked by: Guest | Views: 170
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ayon sa kautusan ng walang pasubali ni Immanuel Kant, ang pagnanais na gawin ang isang kilos ay bunga ng damdamin kung ang paninindigan ay dahilan (isip) ng pagkilos. Sa bawat pag kilos na ating ginagawa, may nakikita tayong pagpapahalaga na nakatutulong sa pagpapaunlad ng ating pagkatao tungo sa pagiging personalidad.

Basahin ang mga links sa sumusunod para sa mga kaugnay na aytem:

brainly.ph/question/457296

brainly.ph/question/456067

brainly.ph/question/1893865"