Home » Questions » Science and Education [ Ask a new question ]

Ang pagpahalaga sa o edukasyon at kalusugan

Ang pagpahalaga sa o edukasyon at kalusugan

Asked by: Guest | Views: 242
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Edukasyon at kalusugan ay mahalaga dahil ito ang ginagamit natin upang mabuhay at malaman ang bagay-bagay. Kailangan  pangalagaan ang  dalawang ito upang mamuhay.