Home » Questions » Science and Education [ Ask a new question ]

"Ang tama ay pagsunod sa mabuti. Ito ay totoo dahil _______ A. Umaayon sa lahat ng panahon at pagkakataon. B.Mula sa sariling pag-alam at

"Ang tama ay pagsunod sa mabuti. Ito ay totoo dahil _______ A. Umaayon sa lahat ng panahon at pagkakataon. B.Mula sa sariling pag-alam at pakiramdam. C. Angkop sa pangangailangan at kakayahan. D. Para sa ikabubutu ng lahat at hindi ng iilan lamang."

Asked by: Guest | Views: 93
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

A. Umaayon sa lahat ng panahon at pagkakataon."