Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

3. Niyaya ka ng iyong pinsan mamasyal kahit na masama ang panahon?​ -

3. Niyaya ka ng iyong pinsan mamasyal kahit na masama ang panahon?​ -

Asked by: Guest | Views: 43
Total answers/comments: 0