Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

4. Sa pakikipag-usap, ano ang mga binibigyang-konsiderasyon ng isang taong may kakayahang pangkomunikatibong sosyolingguwistiko?​

4. Sa pakikipag-usap, ano ang mga binibigyang-konsiderasyon ng isang taong may kakayahang pangkomunikatibong sosyolingguwistiko?​

Asked by: Guest | Views: 285
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Kakayahang lingguwistiko o gramatikal