Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

6y – 20 = 2y – 4. A. y = 2 B. y = 4 C. y = 3 D. y = 16Ano ang balbal na salita

Ano ang balbal na salita

Asked by: Guest | Views: 70
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang balbal o islang ay ang di-pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan.