Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ang tulang Pag-ibig ba ay may aliw-iw? Magsulat ka ng ilang taludtod o linya mula sa palagay mo ay aliw-iw ng tula?

Ang tulang Pag-ibig ba ay may aliw-iw? Magsulat ka ng ilang taludtod o linya mula sa palagay mo ay aliw-iw ng tula?

Asked by: Guest | Views: 61
Total answers/comments: 0