Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang hidwaan sa pagitan ng paring regular at paring sekular

Ano ang hidwaan sa pagitan ng paring regular at paring sekular

Asked by: Guest | Views: 181
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"regular nagtrabaho sa simbahan
sekular naglalakbay"