Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Albert Camus na "Ang kalayaan ay walang iba kundi ang pagkakataong maging higit na mabuti."

Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Albert Camus na "Ang kalayaan ay walang iba kundi ang pagkakataong maging higit na mabuti."

Asked by: Guest | Views: 92
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"""Ang kalayaan ay walang iba kundi ang pagkakataong maging higit na mabuti.""

Ang ibig sabihin nito, kung ang tao ay tunay na malaya sa kanyang pagpili o pagpapasya, dapat na gamitin niya ang katangian ng kilos - loob na ito tungo sa maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. Kung magkagayon, dapat na gamitin ng tao ang kalayaang ito upang gumawa ng mabuti. Ang tao ang nagtatakda ng kanyang kilos at walang anumang puwersa ang maaaring magtakda nito para sa kanya. Maaari siyang hikayatin, pilitin, o akitin ngunit sa huli siya pa rin ang gagawa o pipili ng kanyang magiging pasya.

Kalakip nito, hindi sakop ng kanyang kapangyarihang pumili o magpasya ang kahihinatnan nito. Kaya naman kinakailangan ng tao na hangarin ang maging mabuti. Sapagkat ang paghahangad ng mabuti ay nagbubunga rin ng kabutihan. Ito marahil ang limitasyon ng kalayaan. Ang limitasyong ito ay itinatakda ng Likas na Batas Moral. Ang likas na batas moral ang nagbibigay ng direksyon sa tao ng paggamit niya ng kanyang kalayaan. Kaya naman kung ito ang magiging balangkas ng tao sa kanyang pagpapasiya o gagawing pagpili susundin niya ang unang prinsipyo ng likas na batas moral na gawin ang mabuti at iwaksi ang masama. Sa wastong paggamit ng tao ng kanyang kalayaan ay nahuhubog ang kanyang pagiging mapanagutan.

Keywords: kalayaan, pagiging mabuti

Kahulugan ng Kalayaan: brainly.ph/question/264298

#LetsStudy"