Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang inaasahan ko sa isang taong pag-aaral ng Filipino sa ikapitong baitang?​

Ano ang inaasahan ko sa isang taong pag-aaral ng Filipino sa ikapitong baitang?​

Asked by: Guest | Views: 45
Total answers/comments: 0