Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang mararamdaman ninyo nang pinagtrabaho kayo nang walang bayad at sumingil pa kayo ng buwis

Ano ang mararamdaman ninyo nang pinagtrabaho kayo nang walang bayad at sumingil pa kayo ng buwis

Asked by: Guest | Views: 44
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Magagalit sapagkat ako ay nagtrabaho at ito ay aking pinaghirapan, hindi ba't nararapat na ako ay bayaran at hindi rin makatarungan ang pagsingil ng buwis. Hindi tama ang hindi pagbibigay ng sahod na may kasama pang paniningil ng buwis