Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang nagtulak sa mga tagapagtatag ng relihiyon na talikuran ang maayos na pamumuhay at magtatag ng isang relihiyon?

Ano ang nagtulak sa mga tagapagtatag ng relihiyon na talikuran ang maayos na pamumuhay at magtatag ng isang relihiyon?

Asked by: Guest | Views: 67
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Sa palagay ko, ang nagtulak sa mga tagapagtatag ng relihiyon na talikuran ang maayos na pamumuhay at magtatag ng isang relihiyon ay ang kawalan ng pagkakaisa at tiwala sa isa't-isa. Kapag walang pagkakaisa, maaaring maggawa sila ng ibang gawain na hindi pareho sa iba. Kapag wala namang tiwala sa isa't-isa, maaaring wala silang tiwala sa mga ating mga paniniwala at mag gawa sila ng iba pang mga paniniwala.

That's all thank you. :)"