Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang nais malaman patungkol sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at kulturang Pilipino?

Ano ang nais malaman patungkol sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at kulturang Pilipino?

Asked by: Guest | Views: 154
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang malaman ang kalagayan ng wikang Filipino sa makabagong panahon ng mga estudyante ng ikalabing -isang taon ng St. Timothy. Ang mga baryabol na ginagamit dito upang malaman kung ano na talaga ang nangyari sa ating wika sa ngayon na siyang nais kong malaman sa Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino.