Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang reaksyon ng mga katutubong pilipino sa reduccion?bakit?

Ano ang reaksyon ng mga katutubong pilipino sa reduccion?bakit?

Asked by: Guest | Views: 295
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Halos lahat ay tinanggap ito dahil sa maayos na pakikitungo ng mga espanyol ang iba naman ay lumikas sa kabundukan at tinuloy ang kanilang relihiyong hindi nagtagal sila ay pinarusahan at pinatay