Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang tatlong uri ng tayutay

Ano ang tatlong uri ng tayutay

Asked by: Guest | Views: 62
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"uri ng tayutay

pagtutulad o simile

pagwawangis o metapora

pagmamalabis o hyperbole

pagtatao o personipikasyon"